top of page

Neden Terapi?

 

Hayatın içinde bir takım zorluklar yasanması, kimi zaman insanın ayağının takılmasıve elini uzatıp tutunabileceği birini araması, insan olmanın bir parçası. Kimilerimiz bu desteği ailelerinden, arkadaşlarından veya eşlerinden alabilir.

 

Kimileri ise olaylara daha bağımsız bakabilecek, kişinin tarihinin bir parçası olmayan ve yakınlarının verebileceğinden daha fazlasını sunabilecek uzman bir kişiye gitmeyi tercih edebilir.

 

Psikoterapi,  desteğe ihtiyaç duyan kişinin dünyasını anlama çabasıdır.

 

Psikoterapist, çözümleri kendi vermek yerine kişiye kendi hayatı için en uygun çözümü bulmasına yardımcı olmak için vardır.

Why Theraphy?

 

Psychotheraphy is about making sense of the world around us. Sometimes, we might need another person to be there with us, to guide us through some of our struggles. This person could be a friend, a relative and/or a partner.

 

Some people might prefer the guidance of those who are professionally trained as they are not directly related to the person seeking help and they could be more objective. Some people might need short term theraphy and some long term. A typical session lasts about 50 minutes.

 

Most people meet with their therapist once a week.  Those who are in crisis might require to meet their therapist more often. However, as theraphy comes to an end, the sessions might take place less often.

 

If you are new to theraphy or if you had negative experiences previously, it might be beneficial to meet up with a therapist for a couple of sessions to see if the relationship between you and your therapist might work. Finding the right therapist for you, sometimes, might take time.

bottom of page