top of page
 
Gestalt therapy, developed by Fritz Perls, Laura Perls, and Paul Goodman in the 1940s, is an experiential and humanistic form of therapy that was originally designed as an alternative to conventional psychoanalysis.
 
Gestalt therapists and their clients use creative and experiential techniques to enhance awareness, freedom, and self-direction. The word gestalt comes from the German word meaning shape or form, and it references the character or essence of something.

Gestalt Theraphy

 
1940lı yıllarda Fritz Perls,Laura Perls ve Paul Goodman tarafından geleneksel psikoanaliz yaklasımına alternatif olarak geliştirilen deneysel ve humanistik bir terapi yöntemidir.
 
Gestalt terapistleri ve danışanlari bilinç düzeyini, özgürleşmeyi ve kendi yolunu bulmayı amaclayan yaratıcı ve deneysel teknikler kullanırlar. Gestalt Almanca bir sözcük olup “kendine özgü bir bütünlüğü olan şekil ” anlamına gelmektedir. Terapide bir şeyin  karakteri,özü anlamına gelmektedir.

Gestalt Terapi

Şema Terapi nedir?

Şema Terapi, Bilişsel-Davranışçı, Gestalt ve psikoanalitik terapilerin en iyi yanlari birleştiren bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, Bilişsel-Davranışçı terapinin travma yaşamis, kişilik bozuklugu olan veya uzun dönemli sorunları olan danışanların üzerindeki etkisizliği üzerine Jeffrey Young tarafından geliştirilmiştir. 

 

Şema Terapi, danışanın çocukluk döneminde ailesi tarafından karşılanamayan ihtiyaclari ile baş edebilmek için geliştirdiği uyumsuz davranışlar, şemalara bakarak ne tür değişiklikler yapması gerektiğini belirler.

 

Yaklasık 18 tane Şema vardır. Bu şemalar bir test sonucu belirlenir ve buna gore de bir terapi yolu çizilir. Ülkemizde Şema Terapi Jeffrey Young'un Hayatı Yeniden Kesfet (Reinventing Your Life) adlı kitabı ile tanınmıştır. Kötü bir adı olmasına rağmen oldukca sade bir dille yazılmış kitabı herkese tavsiye ederim.

What is Schema Therapy?

Schema Therapy (or more properly, Schema-Focused Cognitive Therapy)is an integrative approach to treatment that combines the best aspects of cognitive-behavioral, Gestalt and psychoanalytic therapies into one unified model.

 

Schema-Focused Therapy has shown remarkable results in helping people to change negative ("maladaptive") patterns which they have lived with for a long time, even when other methods and efforts they have tried before have been largely unsuccessful.

bottom of page